De Plausus-Verlag deelt mir an Zukunft mat, wann ee Stéck,
wat ech iwwersat hunn, opgefouert gëtt. Natierlech just wann de Veräin
dat beim Verlag ugefrot huet.
Esou kann ech dat hei publizéieren an Dir gitt gewuer wou a wéini wat fir ee Stéck gespillt gëtt.

(wann ech ee Flyer gemailed kréien, setzen ech deen och gär heihinn)


 

Een neit Stéck ass fäerdeg a bei Plausus ze kréien:
"Der Miss Sophie hir Ierfschaft"
(d'Miss Sophie aus "Dinner for one")

Rollen 4m/4w

ee Bléck an d'Stéck:

Première zu Bech den 22. Okt. 2022
Schanzer Neurotiker
an den 28.& 29 Okt.