Ee neit Stéck ass fäerdeg a beim Plausus-Verlag ze kréien:
De perfekte Mann
vum Jürgen Baumgarten
7 Rollen 3m / 4w