Ass nach am Opbau. Et kommen nach Detailler no

Mat Lego hunn ech ugefaang als Ofwiesslung an ech war erstaunt wat et do mëttlerweil alles gëtt. Sinn elo ee richtege Fan ginn! Wat et net alles do gëtt!

Eng Achterbunn. Hunn ech awer elo ofgebaut a weiderverschenkt.

Lego Creator 10261 Coaster

De Fliggel hei ass einfach ee fantastescht Stéck. Immens Detailler a beweeglech Tasten. Iwwer App gesteiert!

 

(Ee Video kënnt no)

20201021_210124.jpg

De "Big Wheel hei, gëtt och mat enger App gesteiert! (Ee Video kënnt eng Kéier no)

20200914_152210.jpg
20200717_101443.jpg
20200914_135902.jpg
20200629_211423.jpg
20200914_151414.jpg
20200914_151322.jpg